Wykaz obsługiwanych przez nas gmin
wybór
Odpady remontowe i budowlane
Odpady wielkogabarytowe 900 zł netto/tonę
Odpady ulegające biodegradacji 600 zł netto/tonę
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 500 zł netto/tonę
10
dsalgjdslgjadsgjlad gs
Total zł