Zamów kontener

RODZAJE ODPADÓW

Remontowe i budowlane

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 06 04 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Wielkogabarytowe

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Zielone

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

Cmentarne

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Odpadowa papa

17 03 80 Odpadowa papa

Przemysłowe z firm

0 – Więcej informacji pod numerem 603 158 729

kontakt

Karina Sowa

603 158 729

Przedstawiciel Handlowy

karina.sowa@novago.pl

RODZAJE KONTENERÓW

Kontener KP5 otwarty

Długość: 3,55 m
Szerokość: 1,6 m
Wysokość: 1,00 m

Kontener KP7 otwarty

Długość: 3,65 m
Szerokość: 1,8 m
Wysokość: 1,15 m

Kontener KP7 zamknięty z 6 otworami wrzutowymi

Długość: 3,65 m
Szerokość: 1,7 m
Wysokość: 1,00 m + wys. daszku

Kontener kp36

Długość: 6,5 m
Szerokość: 2,3 m
Wysokość: 2,4 m

Novago ŻNIN
Adres

Wawrzynki 35
88-400 Żnin

TELEFON

52 551 35 75

Mapa

Napisz do nas

Przed wysłaniem formularza wymagana jest zgoda

2 + 3 =